top of page

Huden är vår canvas

En konstnär målar sina verk på en duk, i vårt fall är det huden på våra kunder. Det är därför viktigt att kunna hudens uppbyggnad samt veta hur sårläkning fungerar. Olika typer av hud kommer också att reagera olika på behandlingen och är avgörande för resultatet. Precis som kvaliteten på en konstnärs canvas. Man brukar säga att behandlingens resultat styrs av en kombination av hantverksskicklighet, pigment och hud kvalitet. Huden är mycket viktigare för resultatet än till exempel vilken maskin man använder.Vad gör huden?


Det är inte alla som tänker på, och vet, vad huden faktiskt är till för. Huden räknas som ett eget organ eftersom den är en viktig del av många livsavgörande funktioner. Huden är vårt yttre skydd, inte bara som en skyddande barriär tex mot strålning, utan även i den bemärkelsen att den är del av immunförsvaret. Huden gör ett viktigt jobb i att bryta ned och ta hand om antigener som bakterier och annat skadligt som kommer in i kroppen. Det gör att tatuering jobbar mot hudens grundläggande funktion där vi försöker föra in pigment samtidigt som kroppen försöker skydda oss genom att bryta ned eller pressa ut dessa främmande ämnen.


Huden är även en del av systemet som reglerar kroppens temperatur där porerna kan öppnas för att släppa ut överskott på hetta i kroppen. Huden lagrar också vätska som kan nära kroppen samt även ett reservlager av energi i form av fett. Huden är med andra ord väldigt viktig för oss. 

"Huden är uppdelad i tre huvudsakliga lager, dessa är: Epidermis, Dermis samt Subcutis (the Subcutaneous layer). De har faktiskt väldigt olika egenskaper även om vi vanligtvis pratar om allt som en helhet"


1. Epidermis


Det översta lagret på huden kallas för Epidermis och brukar beskrivas lite kortfattat på faktasidor inom skönhet och PMU. Eftersom huden är så pass viktig för tatuering räcker inte det, vi behöver veta hur den är uppbyggd och hur den fungerar. Viktigt att veta för behandlingar är att Epidermis har varierande tjocklek och är tunnast på ögonlocken 0,05mm och tjockast på hälarna 1,5mm. Det här gör att till exempel tatuering av eyeliner och ögonbryn blir två väldigt olika saker, då Epidermis i området kring ögonbrynen brukar sägas vara ca 0,5mm.


Epidermis är i sin tur uppbyggt av en hinna, som separerar det från nästa hudlager, samt fem tunnare lager som heter:


Stratum Basale, Stratum Spinosum, Stratum Granulosum, Stratum Lucidum samt det yttersta Stratum Corneum.


Botten på det understa lagret, Stratum Basale, är vågformad för att skapa ett stabilare fäste så att huden inte rycks av vid yttre påverkan. Det här betyder återigen att tjockleken kan variera även inom ett litet område, och det blir på så sätt svårt att veta om pigmentet läggs i Epidermis eller Dermis. Det här är en av förklaringarna till varför strån kan läka som punkter istället för tydliga linjer trots att man använder rätt teknik.   


Epidermis utmärker sig genom att det är här som cellförnyelsen sker och att det här lagret därför hela tiden byts ut. Kortfattat förklarat så bildas det hela tiden nya celler i Epidermis understa lager, Stratum Basale. Dessa vandrar sedan upp åt i huden och dör för att sedan bilda en barriär som kallas Stratum Corneum eller Hornlagret. Det här är hudens absolut yttersta skikt som förhornas och därför gör huden motståndskraftig mot skadliga ämnen och nötning.


Det är Hornlagret som sedan flagnar och lossnar efter hand vilket gör att huden i Epidermis helt byts ut över tid. Man brukar prata om att den här cellförnyelsen tar ungefär 28 dagar.  I de undre delarna av epidermis finns även kroppens pigment, Melanin, som skyddar oss mot solens strålar. Vi blir brunare när vi producerar mer pigment för att skydda oss mot solen. Beroende på genetik och ursprung är det här väldigt olika. En persons pigment och hur man reagerar vid sol är det som sedan skapar Fitzpatrick-skalan och teorierna som brukar styra vilka färger som passar vilka personer. 
EPIDERMIS CELLTYPER


  • Keratinocyter är tillväxtceller från det basala lagret som vandrat uppåt och blandats med keratin. Dessa förhornas och bildar till sist hornlagret – Stratum Corneum.

  • Melanocyter är pigmentceller som skyddar oss mot UV-strålning och delvis avgör vilken hudton vi har.

  • Langerhans celler som är en typ av makrofager som skyddar kroppen från främmande ämnen och har en stor betydelse för vårt immunförsvar.2. Dermis


Dermis består av bindväv och är det som håller vår hud stark och elastisk. Det är i det här lagret vi har kollagen och elastin som tillsammans skapar en stark och spänstig hud. Med åldern minskar mängden kollagen och det är därför som huden blir tunn och rynkig. Även solexponering påverkar de elastiska fibrerna och huden åldras snabbare. I dermis regleras också vår temperatur med hjälp av minskad eller ökad genomblödning.


Dermis är uppdelat i två lager. Det första heter Stratum Papillare och försörjer Epidermis djupaste del med näring genom blodkärl från fingerliknande utskott som kallas Corium Papiller. I nästa lager som heter Stratum Reticulare finns fettceller, blodkärl, lymfkärl, talgkörtlar, svettkörtlar och hårsäckar. Dessa är sammanvävda i ett nät av kollagentrådar tillsammans med elastiska fibrer. Det är på så sätt Stratum Reticulare håller vår hud fast och spänstig.


I Dermis finns även olika sorters känselkroppar och nerver. Det är därför som tatuering som når djupt ner i det här lagret gör ont, och semitatuering som ligger högre inte alls känns på samma sätt.DERMIS CELLTYPER


  • Fibroblaster och fibrocyter – molekylbildare för fibrer och grundsubstans.

  • Mastceller bildar histamin och heparin.

  • Histiocyter & makrofager är städpatrullen och håller främmande partiklar och bakterier borta.

  • Lymfocyter & granulocyter är vita blodkroppar och kollegor med Langerhans celler.


3. Subcutis


"The Subcutaneous Layer" består till stor del av fettceller. Dessa fungerar som skydd och isolering och hjälper oss att hålla värmen. Det här lagret innehåller även mycket vätska samt kroppens fettbaserade energidepåer. Här är man i direkt kontakt med kroppens blodsystem.Tatuering i det understa hudlagret kan leda till allvarliga problem som blodförgiftning. Var lägger man pigment inom PMU?


Nu kommer vi in på vad det är som skiljer vanliga tatueringar från kosmetisk semitatuering, nämligen djupet man lägger pigmentet på. När man tatuerar vanligt placerar man pigmentet i mellersta delen av Dermis vilket ger en mer permanent effekt. De större pigmentparticklarna i tatueringsbläck har en tendens att falla nedåt i huden och kommer på så sätt hamna ännu djupare.


Ingen tatuering är helt permanent eftersom hudens ämnesomsättning gör allt vad den kan för att eliminera främmande ämnen och rensa ut dem ur kroppen. Därför bleknar även permanenta tatueringar med tiden.Semitatuering innebär istället att man placerar pigmentet en bit ovanför de permanenta tatueringarna.


Det perfekta djupet för PMU är just under epidermis botten, det vill säga i den övre delen av Dermis. Är pigmentet för högt uppe, i Epidermis, blir det problem. Eftersom hudcellerna i det här lagrets byts under ca 28 dagar kommer även tatueringen snabbt att försvinna. Är du för djupt blir det istället en permanent tatuering.Semitatuering är något som kräver känsla och precision under behandlingen. Det är därför man måste vara försiktig under den första behandlingen för att inte riskera att hamna fel med pigmentet då allas hud är olika.


Vi vill absolut inte tatuera för djupt och få dåligt läkta resultat, då är det ett mindre problem att pigmentet försvinner eftersom vi kan fylla på när man ses för touch up efter en månad. Det är den här känslan för hud och djup som tar längst tid att bygga upp eftersom den baseras på erfarenhet och att man mött många olika hudtyper och sett resultat över tid.  


All semitatuering som håller 5 år och uppåt är förmodligen en vanlig tatuering djupt ner i det mellersta lagret, läs mer om det här under hållbarhet.


0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page