top of page

08 SÅRLÄKNING

SÅRLÄKNING

08

Hair Stroke by Machine är en ny skonsam och mindre invasiv teknik inom Permanent Make Up, men vilka fördelar har den? Det största skälet att inte skada huden är av omtanke för våra kunder men det finns också en koppling till resultat, hållbarhet och läkning. Det är nämligen så att om vi lyckas med minimal sårbildning i huden leder det till bättre pigmentering, skarpare linjer, ingen ärrbildning, mindre infektionsrisk samt kortare och smidigare läkningsprocess. Speciellt om man har medicinska skäl till att göra ögonbryn, som vid alopecia eller kemoterapi, så tycker vi att man ska undvika riskfyllda behandlingar som dessutom kan lämna bestående ärr i ansiktet.

Hudens läkning.jpg
"Läkningen är en av de viktigaste komponenterna för att förstå skillnaden mellan vår stil av Hair Stroke by Machine och andra metoder. Det är egentligen det här som är hela grunden till metodens uppkomst"


 

Under behandlingen eftersträvar vi att skapa så lite sår på huden som möjligt samt efteråt förse kunden med en perfekt anpassad aftercare. För att kunna göra det här behöver vi först vara experter på sår och sårläkning. Därför är det här en av de viktiga delarna av vår utbildning. Sårläkningen har fyra faser som alltid sker men i olika omfattning beroende på hur stort trauma huden utsatts för. Dessa faser är: Hemostasfasen, Inflammationsfasen, Nybildningsfasen och Omformningsfasen. Alla dessa har på något sätt en koppling och betydelse för det vi gör under och efter behandlingarna inom 3D Ögonbryn. 
 

FAS 1 - Hemostasfasen 

Under den här typen av behandlingar uppstår det ett sår i huden med mer eller mindre blödning. För att såret ska kunna läka drar först skadade blodkärl ihop sig och koagulationen ökar i området. Det här är den första fasen i läkningen. Kan vi minimera skadan på huden kommer också läkningen att bli enklare för kroppen att hantera. Under behandlingen gör blödning att pigmentet inte går in i huden vilket direkt påverkar resultatet. Vi undervisar därför maskinteknik där den ensamma nålen punktvis placerar pigmentet och skadar huden minimalt jämfört med äldre manuella metoder. Om nålen håller sig högre upp i huden blir det ingen blödning eftersom blodkärlen ligger längre ned i det mellersta hudlagret.
 

FAS 2 - Inflammationsfasen

Efter den första blodstillande fasen följer en inflammatoriskt process som vidgar blodkärlen samt skapar skydd och stabilitet i det skadade området. Vita blodkroppar rensar bort främmande ämnen, död vävnad och bakterier. Vid stor påverkan eller väldigt känslig hud kan det här leda till ömhet, var, svullnad och rodnad. Så det här är en skillnad mellan Microblading och Hair Stroke by Machine, där Microblading med djupare sår skapar en tydligare inflammationsprocess som sedan leder till kraftigare skorpa över de tatuerade stråna. Om de vita blodkropparna inte lyckas rensa såret och det istället utsätts för smuts eller bakterier kan det i den här fasen uppstå en infektion. Därför pratar man om infektionsrisk inom PMU vilket framför allt blir ett problem för kunder med nedsatt immunförsvar. Vi rekommenderar inte att göra äldre tekniker som Microblading om man till exempel genomgår kemoterapi. 
 

FAS 3 - Nybildningsfasen

Denna fas i sårläkningen startar för oss redan 2-3 dagar efter skadans uppkomst.  Blodkärlsnybildningen stimuleras och kollagentrådar bygger upp det skadade området. Dag 4-5 börjar så kallad "granulationsvävnad" att bildas. Det här är den nya ljusröda vävnaden man ser på ett sår när det läker ihop igen. När nog med vävnad byggts upp lossnar den överliggande skorpan. Det här är helt normalt men här det kan uppstå problem. Vanligt är att pigmentet följer med skorpan och lämnar tomma fläckar. Det är på grund av det här som skadan måste bli minimal genom rätt teknik och kunskap samt att läkningen sköts på rätt sätt. Läs mer om det under Aftercare.
Intressant att veta är att den nya röda huden påverkar pigmentets färg så att du kan uppleva en varmare ton än det läkta resultatet kommer att visa. 

FAS 4 - Omformningsfasen

Det här är slutet på läkningsprocessen och under den här tiden blir kollagenet allt mer töjbart och starkt vilket till slut leder till huden återfår sin ursprungliga styrka. Även om din kund upplever att läkningen är över så är det inte samma sak för dig som behandlar. Kom ihåg att grunden till hela tekniken är att ta hand om din kunds hud. Man bör inte arbeta på skadad hud då den blir känsligare samt att arbetet är så pass delikat att förändrade hudceller kan påverka resultatet. Även om läkningen blir kortare med vår teknik så kan man ändå räkna med att omformningsfasen pågår till vecka 3-4 efter behandlingen. Det är viktigt att man låter huden få den tid den behöver för att återuppbyggas. Det är därför vi se på touch upp först efter en månad. 

© Copyright
bottom of page