top of page
close-up-doctor-putting-glove.jpg

Clean PMU Certificate

Här hittar du ett register på våra elever som gått vår teoretisk utbildning, klarat det teoretiska provet och därigenom bevisat att de har kunskap om blodsmittor, säkerhet, hygien och ansvar.  

Register på våra certifierade elever

Vad betyder vår certifiering?

Clean Certificate 2.png

Inom PMU-branschen i Sverige är det av yttersta vikt att ha en standard inom hygien, blodsmittor och säkerhet för att säkerställa kundernas hudhälsa. CLEAN PMU CERTIFICATE är ett bevis på att du har avklarat certifierande utbildning inom Permanent Make Up hos Ögonbrynspecialisterna. Det här är en ny form av certifiering för att skapa en säkrare bransch. Ledorden är hygien, ansvar samt säkerhet och finns flera viktiga skäl till varför detta är av betydelse:Skydd mot infektioner
När det kommer till permanent makeup är det en procedur där hudens yttre lager bryts, vilket skapar en öppning för bakterier och andra mikroorganismer att tränga in i huden. En standard inom hygien och säkrare tekniker hjälper till att minska risken för infektioner som kan uppstå vid appliceringen av permanent makeup. När vi jobbar med kunder som har nedsatt immunförsvar är detta av högsta vikt.  

Minska risken för överföring av blodsmittor
Permanent makeup kan innebära användning av nålar och andra verktyg som kan komma i kontakt med blod. Det är därför nödvändigt att följa strikta hygienrutiner för att minimera risken för överföring av blodsmittor som HIV, Hepatit B och C, och andra sjukdomar som kan spridas genom kontaminerade blodprodukter.


Kundens hudhälsa
En standard inom hygien och säkerhet är avgörande för att se till att kundernas hud inte skadas. Detta kan ske främst på på grund av felaktig teknik. Manuella metoder som microblading samt felaktiga rörelser med maskinen kan annars kan resultera till permanent ärrbildning. 

Professionellt förtroende
Genom att upprätthålla höga standarder för hygien, blodsmittor och säkerhet i PMU-branschen kan man bygga upp ett professionellt förtroende hos kunderna. Med ökad kunskap, säkerhet och en ansvarsfull inställning till vår studio kan vi bygga upp en mer långsiktig verksamhet. Det skapar trygghet och tillit och vi kan erbjuda en säker och kvalitativ behandling. Tillsammans jobbar vi på så sätt att höja respekten för yrket vilket leder till fördelar för både kunderna och oss som artister. När man blir godkänd får man ett registreringsnummer som bevisar att man är certifierad, samt att kunderna själv kan kontrollera.


Vad behöver man kunna för att bli certifierad:

1. Rätt kunskap

2. Korrekta hygienrutiner (SOP) för att undvika kors smitta av blodburna virus, infektioner vid läkning samt tydliga rutiner vid olycksfall.  


3. Modern behandlingsteknik som är skonsam för huden och lämnar minimal ärrbildning.

4. Rätt arbetsgång för att ta emot kunder som har sjukdomar eller speciella krav. Exempelvis Alopecia och cancer.

5. Certifikatet behöver uppdateras var tredje år med en uppföljningskurs, detta för att se till att man håller de aktuella rutinerna som ständigt utvecklas med forskning och ny kunskap. 

Välkommen till vår utbildning!

bottom of page